Leedvant

High-quality architecture from Japan
Nagai Co., Ltd.
ฟิล์มกรองแสงกันความร้อน CrystalCoolia
Leedvant

วัสดุก่อสร้างของญี่ปุ่น ที่คำนึงถึงผู้คน สิ่งแวดล้อม และอนาคต

สำหรับวัสดุก่อสร้างของญี่ปุ่นจะนึกถึงผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในปัจจุบันประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงการเติบโตทางเศรษฐกิจประชากรสูงอายุและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสถาปัตยกรรมก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น หากป้องกันความร้อนและฉนวนของอาคารได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศจะเพิ่มขึ้นและประหยัดพลังงานได้.
ตัวอย่างเช่น การเลือกวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยจะปกป้องทรัพยากรของโลกและปกป้องสุขภาพของมนุษย์.

ในญี่ปุ่นมีการศึกษาการสร้างความรู้ที่สะดวกสบายสําหรับผู้คนและดีต่อสิ่งแวดล้อม เช่นฉนวนของการป้องกันความร้อนของอาคารเผื่อประหยัดพลังงานและสะดวกสบาย
เราต้องการส่งมอบวัสดุก่อสร้างญี่ปุ่นคุณภาพสูงประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างอนาคตที่ดีกว่า

Products

Articles