Leedvant
Decoraeight

Decoraeight

ศิลปินสี Masashi Ogawa ผลงานเรื่อง "Styrofoam Modeling & Special Paint" มันน่าสนใจสําหรับการออกแบบที่สูงและความสามารถในการทํางานเนื่องจากความเบา เราจะผลิตโมเดลที่ไม่ซ้ําแบบใคร
วัสดุเกี่ยวกับผนัง → โครงสร้างภายนอก/ภายนอก →
คุณสมบัติ
ผู้ผลิต