Leedvant

Privacy Policy

LEEDVANT จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล อายุ ฯลฯ ที่ผู้ใช้ให้ไว้ดังนี้

1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ในการคัดค้านของคุณ

คุณไม่จําเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เพื่อเข้าถึงและเรียกดูเว็บไซต์นี้
อย่างไรก็ตามหากคุณใช้บริการที่มีให้ในเว็บไซต์นี้ คุณอาจต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเว็บไซต์นี้
เมื่อรวบรวมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้าและ จํากัด ในขอบเขตที่ไม่เกินข้อมูลขั้นต่ําที่จําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน นอกจากนี้เราอาจส่งการแจ้งเตือนและข้อเสนอจาก LEEDVANT ไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของคุณ แต่คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลได้ตลอดเวลาหากคุณไม่ต้องการ หากคุณไม่ยอมรับวัตถุประสงค์การใช้งานของเราคุณอาจปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลตามดุลยพินิจของคุณเอง
หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลคุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามดุลยพินิจของคุณเอง แต่โปรดทราบว่าหากไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นสําหรับการให้บริการที่ต้องการเราอาจไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้

2. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่า LEEDVANT อาจแจ้งให้บุคคลที่สามทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่จําเป็นขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ (แจ้งตัวแทนผู้ให้บริการ ฯลฯ ของที่อยู่ ชื่อ ฯลฯ สําหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์วัสดุที่ต้องการตัวอย่าง ฯลฯ และการเสนอราคา)

3. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม

LEEDVANT จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากข้างต้นแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ
อย่างไรก็ตามหากกฎหมายกําหนดให้เปิดเผยหรือหากมีการร้องขอการเปิดเผยข้อมูลโดยสถาบันสาธารณะเช่นศาลหรือตํารวจข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยหรือให้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า เมื่อลูกค้าร้องขอการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวบุคคลเราจะแก้ไขหรือลบโดยไม่ชักช้า

4. เกี่ยวกับคุกกี้

LEEDVANT ใช้คุกกี้และที่เก็บข้อมูลบนเว็บเพื่อทําความเข้าใจการใช้งานของลูกค้า และเพื่อปรับปรุงและปรับปรุงบริการของเรา คุกกี้และที่เก็บข้อมูลเว็บคือไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ (คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต) ด้วยการใช้คุกกี้และที่เก็บข้อมูลบนเว็บเราได้รับข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากเทอร์มินัลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ถูกจัดเก็บโดยตรงในคุกกี้และที่เก็บข้อมูลเว็บ แต่คุกกี้และที่เก็บข้อมูลเว็บบางส่วนเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับข้อมูลการเข้าถึง เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งโฆษณาที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้และเพื่อการวิเคราะห์การเข้าถึง นอกจากนี้คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้และฟังก์ชั่นการจัดเก็บเว็บโดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

5. เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์การเข้าถึง

Nagai Co., Ltd. ใช้เครื่องมือวิเคราะห์การเข้าถึงของ Google "Google Analytics" Google Analytics นี้ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลการเข้าชม ข้อมูลการจราจรนี้ถูกรวบรวมโดยไม่ระบุชื่อและไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ฟังก์ชันนี้สามารถปฏิเสธการรวบรวมโดยปิดใช้งานคุกกี้ดังนั้นโปรดตรวจสอบการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดเหล่านี้โปรดคลิกที่นี

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

LEEDVANT จะตรวจสอบเนื้อหาของนโยบายนี้เป็นครั้งคราวและพยายามปรับปรุง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขล่าสุดจะถูกเปิดเผยในหน้านี้เสมอ