Leedvant

SPEC Co., Ltd.

SPEC ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้ทรัพยากรในยุคแห่งการฟื้นฟูโลกที่กำลังจะมาถึง และยังคงนำเสนอสิ่งที่จำเป็นตั้งแต่ "ยุคของผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งระยะสั้น" ไปจนถึง "ยุคแห่งความคงทนในระยะยาว"
สี →
คุณสมบัติ
ผู้ผลิต