Leedvant
Japan Kenzai Co.,Ltd

แผ่นถ่านควบคุมความชื้นไม้เนื้ออ่อน 100% พร้อมลดความชื้นเพียงวางไว้ใต้พื้น

รหัสสินค้า:BS100M content_copy

เพียงแค่วางไว้ใต้พื้นในห้องใต้หลังคาในเพดาน ฯลฯ เป็นวัสดุควบคุมความชื้นที่ใช้ไม้เนื้อบาง 100% จากไม้เนื้ออ่อนญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นไม้เนื้ออ่อนจึงมีน้ําหนักเบามาก เป็นวัสดุควบคุมความชื้นที่เป็นมิตรกับทั้งคนและธรรมชาติ

2,080 บาท / กล่อง
ค่าขนส่งโดยประมาณ:200 บาท / กล่อง
เราจะติดต่อคุณภายใน 3 วันทําการหลังจากได้รับข้อมูลของคุณ
วันทําการ: วันธรรมดา 8:00~17:00

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียด ขนาด : ความหนา 30 mm , 5000mm x 500mm
ปริมาณ :12 ชิ้น