Leedvant
Nagai Co., Ltd.

ฟิล์มกรองแสงกันความร้อน CrystalCoolia

รหัสสินค้า:CrystalCoolia content_copy
การอนุรักษ์พลังงาน
SDGs
การปรับปรุง

Crystal Coolia(คริสตัล คลูเลีย) เป็นฟิล์มกรองแสงกันความร้อนสำหรับอาคารก่อสร้าง ที่มีฉนวนกันความร้อนสูง มีความโปร่งแสงเนื่องจากเป็นโครงสร้างเคลือบพิเศษที่ไม่มีชั้นโลหะ ด้วยความใสทำให้แสงสว่างผ่านเข้ามาได้ ทั้งยังสามารถลดความร้อนจากอากาศข้างนอกได้ด้วย เนื่องด้วยแสงแดดในช่วงฤดูร้อนนั้นทำให้อุณภูมิห้องเพิ่มขึ้นและลดประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศลง การลดลงของอุณหภูมิห้องนั้นยังเชื่อมโยงไปสู่มาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้

54,090 บาท / ม้วน
ค่าขนส่งโดยประมาณ:470 บาท / ม้วน
วันที่จัดส่งโดยประมาณ:1-2 เดือน

Options

size : 30m x 1016mm
ราคา: 54,090 THB
size : 30m x 1270mm
ราคา: 67,610 THB
size : 30m x 1524mm
ราคา: 81,130 THB
เราจะติดต่อคุณภายใน 3 วันทําการหลังจากได้รับข้อมูลของคุณ
วันทําการ: วันธรรมดา 8:00~17:00

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียด ขนาด: 30m x 1016mm / 1270mm / 1524mm
น้ําหนัก: 20kg