Leedvant
Nagai Co., Ltd.

Nagai Co., Ltd.

บริษัท Nagai เริ่มขายไม้แปรรูปตั้งแต่ปี 1772 เป็นต้นมา เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างมาโดยตลอด งานของเราคือ "จัดหาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้งานได้ดี และได้รับการออกแบบมาอย่างดีในราคาที่เหมาะสม รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการก่อสร้าง"
เราให้ความสำคัญกับวัสดุของแท้ เช่น ไม้เนื้อแข็ง และวางแผน ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
เราผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม
เช่น ฟิล์มกรองแสงกันความร้อนสำหรับอาคาร ที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์พลังงานด้วยฟังก์ชั่นป้องกันความร้อนและวอลล์เปเปอร์ที่สร้างสภาพแวดล้อมในร่มที่สะดวกสบายด้วยวัสดุจากธรรมชาติ
วัสดุเกี่ยวกับผนัง → แผ่นฟิล์มป้องกันความร้อน , ฉนวนกันความร้อน → วัสดุเกี่ยวกับผนัง → วัสดุเกี่ยวกับผนัง → วัสดุเกี่ยวกับผนัง →
คุณสมบัติ
ผู้ผลิต