Leedvant
Japan Kenzai Co.,Ltd

Japan Kenzai Co.,Ltd

Japan Kenzai กําลังพัฒนาธุรกิจขายส่งวัสดุก่อสร้างที่ครอบคลุมทั่วประเทศญี่ปุ่น
เราซื้อวัสดุก่อสร้างจากผู้ผลิตมากกว่า 2,400 รายและขายส่งให้กับตัวแทนจําหน่ายมากกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น
วัสดุที่จัดส่งจะถูกส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างและนําไปสู่ที่อยู่อาศัยของเจ้าของในที่สุด
วัสดุเกี่ยวกับผนัง → เฟอร์นิเจอร์ → โครงสร้างภายนอก/ภายนอก →
คุณสมบัติ
ผู้ผลิต